Interne drillerier holder humøret oppe

Foto: Thomas S. Abildsten