Importøren fik et ultimatum: Livet eller butikken

Importøren fik et ultimatum: Livet eller butikken

Importøren fik et ultimatum: Livet eller butikken

Foto: Thomas Olsen