Ikke siden besættelsen har så få besøgt Roskilde Domkirke