Hvem kommer på besøg?: Kan sommerhusgæster redde vikingesæsonen?

Foto: Anders Ole Olsen

Hvem er det, som bruger en sommerferiedag på Vikingeskibsmuseet i Roskilde og hvordan synes de det har været?

Det spørgsmål forsøger museet selv at finde svaret på hver eneste sommer, for bedre at kunne målrette deres tilbud. Og selv om – eller måske nærmere fordi – besøgtallet er styrtdykket på grund af coronaen, er det i år er ekstra spændende hvad undersøgelsen viser, og rent faktisk kan bruges til, fordi turistsæsonen er så forandret.

– Indtil videre viser det sig, at to tredjedele af vores gæster er danskere. Det havde vi nok ventet. Normalt har vi cirka 30 procent danske gæster, siger Rikke Johansen fra Vikingeskibsmuseets afdeling for marketing og kommunikation.

Undersøgelsen viser også, at langt de flest gæster på museet i år bor hjemme, hvilket falder meget godt i tråd med, at der er mange danske besøgende.

– Og ser vi på vores udenlandske gæster, så er mange af dem faktisk udlændinge bosat i Danmark, siger hun.

Overraskelsen i undersøgelsen indtil nu er, at sommerhusgæst ikke klinger på at være besøgende på Vikingeskibsmuseet. Kun 14 procent af de besøgende bor i sommerhus.

– Vi ved godt, at vi har langt til store sommerhusområder. Men vi havde måske haft en forventning om, at mængden af sommerhusgæster ville stige i år. Tallene viser, at vi har langt flere gæster, som bor på hotel. Sådan har det også altid været, men vi havde troet på en ændring i år. Det kan også være, at det kan nå at komme nu, hvor vi bevæger os igennem skolesommerferien, siger Rikke Johansen og fortsætter:

– Vi tror, det bunder i, at de sommerhusområder tæt på Roskilde – her tænker vi specielt på Odsherred – i stor udstrækning bebos af københavnere. Der er ikke mange, som tager fra København til Odsherred for at køre til Roskilde. Hvis vi ser turister fra sommerhusområder, så er det fra sommerhusene på Møn og Falster. Det er typisk tyskere. De er taget på sommerferie for at få oplevelser, hvorimod sommerhusgæsterne tager til Odsherred for at slappe af, siger hun.

En særlig gruppe, som man ser forholdsvis flere af på museet i år, er jyske turister.

– De kommer i større stil til Sjælland i år, og så udnytter de at få set nogle af de sjællandske attraktioner, som måske ikke er så fyldt med turister, som de ville være på en normal sommer, siger Rikke Johansen.

Undersøgelsen viser også, at Vikingeskibsmuseets gæster er yngre end den gennemsnitlige gæst på et dansk museum.

– Det overrasker os egentlig ikke. Det, vi kan se, er, at specielt vores gæster i kategorierne »par uden børn« og »familier med yngre børn« er meget begejstrede for det, vi laver, og vi får stor ros for at formidle så meget viden, som vi gør, hvad enten det er udstilling eller hands on-viden, siger Rikke Johansen.

Endelig viser undersøgelsen, at gæsterne er rigtig godt tilfredse med den måde, museet håndterer coronaen på.

Undersøgelserne laver Vikingeskibsmuseet, fordi de er en del af sammenslutningen Topattraktioner, og undersøgelserne laves om sommeren på daglig basis.