Hesteakrobat for en dag

Foto: Thomas S. Abildsten