Her skal ny børneinstitution og ældreboliger ligge

Byudvikling: Jyllinge mangler både institutionspladser og ældreboliger. Kommunen mener at have fundet plads til begge dele i nyt lokalplanforslag.

Jyllinge: Historierne om Jyllinge-børn, som må passes uden for byen, har der været nogle stykker af, og historierne om, at ældre i byen ikke kan finde en egnet bolig når de ikke længere vil bo i deres parcelhuse har været tilsvarende mange. Kommunen håber på at kunne lette presset lidt i begge henseender ved en ny lokalplan for det areal, som har fået navnet Lises Mark. Lises Mark ligger ud til Værebrovej mellem Rema og institutionen Koglerne.