Hærværk ved fisketrappe bringer årets yngel i fare

Ukendte personer har i flere tilfælde lukket for vandtilstrømningen til fisketrappen ved Kattingeværket. Det bringer årets produktion af ørredyngel i fare. Foto: Lars Kimer
Ukendte personer har i flere tilfælde lukket for vandtilstrømningen til fisketrappen ved Kattingeværket. Det bringer årets produktion af ørredyngel i fare. Foto: Lars Kimer

Hærværk ved fisketrappen ved Kattingeværket truer nu i høj grad muligheden for, at Roskilde og Omegns Lystfiskerklub (ROLK) og Foreningen til ophjælpning af fiskeriet i Roskilde Fjord kan producere havørredyngel til udsætning.

De to foreninger har i fisketrappen placeret en fælde, som skal hjælpe med at indsamle de 25 han- og 25 hunørreder, som skal til for, at man ifølge reglerne må stryge fiskene – altså tage æg og sæd fra fiskene – og opdrætte ørredyngel.

Men skal fælden virke, så skal der være vand i fisketrappen, så havørrederne har lyst til at bruge den på deres rejse op i Kattinge Sø og videre op i åerne opstrøms.

– Vi har nu en hel del gange oplevet at komme ud til en tør fisketrappe. Nogen må have produceret en nøgle, som gør, at de kan lukke for fisketrappen, og det betyder i sagens natur, at vi ikke får nogen fisk i fælden, siger Uffe Clemmensen, formand for ROLK.

Reglerne foreskriver, at de 50 ørreder skal være fanget inden den 15. januar.

– Lige nu har vi vel kun kunne hentet 15-16 fisk. Dem har vi gående, men får vi ikke nok fisk, så må vi bare sætte dem ud igen, siger Uffe Clemmensen, som kalder det et hårdt slag for det kæmpe arbejde, som de frivillige lægger i at få sat skub i ørredbestanden i åløbene omkring Roskilde.

– Det irriterer os, for hvad er årsagen til, at man gør sådan? Er det nogen, som tømmer vores fælde og tager fisken med hjem, eller er det bare for at genere os? Vi ved det ikke. Men meget tyder på, at det vil ødelægge vores muligheder for at producere yngel til udsætning, siger han.

De frivillige har diskuteret muligheden for at holde væsentlig mere øje med fiskefælden, som de i dag tjekker to gange i døgnet.

– Vi kan ikke have en mand stående der 24 timer i døgnet. Det har vi bare ikke ressourcerne til, men noget skal vi have gjort, siger Uffe Clemmensen.