Gymnasieelever ønsker eksaminer aflyst og får støtte fra rektor