Gymnasieelever nedlægger arbejdet i protest

Foto: Thomas S. Abildsten