Grundkursus i vikingefærd

Grundkursus i vikingefærd
Foto: Jan Partoft

Vandet bølger småt og lokkende og bådene med det karakteristiske klinkbyggede skrog ligger klar til at blive bemandet i Museumshavnen ved Vikingeskibsmuseet. Samme situation kan man finde rundt om i landets mange små havne, og sådan skal det helt blive ved med at være, hvis man spørger sig for på Vikingeskibsmuseet.

– De klinkbyggede både er en del af vores kulturarv, som vi gerne ser, bliver bevaret, siger Søren Nielsen fra Vikingeskibsmuseet.

– For at det kan lade sig gøre, er der nogle, der skal bruge og vedligeholde de mange både, der er rundt om i landet. Derfor har vi sat gang i en kystformidlingsuddannelse, hvor man blandt andet lærer at sejle med bådene.

Interessen fra skoler og fritidsinstitutioner for at sende elever på vandet fik et ordentligt dyk efter dødsulykken på Præstø Fjord i 2011, hvor flere efterskoleelever druknede, da deres båd kæntrede. Uddannelsen, som Vikingeskibsmuseet har sat gang i, skal være med til at vende udviklingen.

– Sejlads ved kysterne rummer nogle af de største naturoplevelser, og i en tid hvor mange er i naturen er der plads på vandet, siger Søren Nielsen.

– Hvis man ved, hvad man gør, så er det sikkert at sejle, derfor har vi lavet en grundig uddannelse, hvor man lærer sejlads og hvordan man håndterer sikkerheden.

Flere færdigheder

Kystformidlingsuddannelsen rummer mere end sejlads og sikkerhed, man lærer blandt andet også hvordan man kan gå i land og slå lejr og hvor man må gøre det. På en måde er det en grunduddannelse i vikingefærd.

Uddannelsen er ny. De første egentlig hold begynder i august, men Vikingeskibsmuseet har testet hele uddannelsesprogrammet med et test-uddannelse, der blev sat i gang i 2020, men først er færdig nu på grund af corona-nedlukningerne.

– Jeg arbejder på et gymnasium i Holbæk, og der tager vi på friluftsture, og det giver et helt andet socialt rum, når man er sammen på en båd, fortæller Camilla Nielsen.

– Så det er oplagt at bruge vandet, når man har det lige udenfor. Så det er oplagt at lære færdighederne og kunne give dem videre til eleverne.

Camilla Nielsen er ude på Roskilde Fjord i Limfjordssjægten Gitte sammen med medkursisterne Rasmus Olsen og Julie Cordes. De to skal også bruge uddannelsen til at formidle sejlads og de medfølgende naturoplevelser, man kan få ved at sejle i en båd uden motor.