Frivilligcenter får yderligere fire år

Roskilde Kommune har forlænget sin samarbejdsaftale med Roskilde Frivilligcenter med yderligere fire år. Frivilligcentret har lokaler på Sct. Maria Park.
Roskilde Kommune har forlænget sin samarbejdsaftale med Roskilde Frivilligcenter med yderligere fire år. Frivilligcentret har lokaler på Sct. Maria Park.

Roskilde: Forebyggelses- og socialudvalget i Roskilde Kommune har besluttet at indgå en fireårig aftale med Roskilde Frivilligcenter, der får et fast årligt tilskud på 600.000 kroner.

Den eksisterende samarbejdsaftale med Frivilligcenter Roskilde udløber med udgangen af 2010, men på baggrund af gode erfaringer med den nuværende samarbejdsaftale har politikerne sagt ja til en længere tidshorisont for en ny aftale.

De frivillige foreninger får nu en lang række af de ydelser, de tidligere har efterspurgt. Det drejer sig blandt andet om lån af lokaler, lån af kopimaskine og pc, hjælp til at skrive ansøgninger, netværksmøder, tilbud om at deltage i kurser og formidling af frivillige og brugere til deres foreninger. Der er i dag 97 foreninger, der har meldt sig ind i Frivilligcenter Roskilde.

Samarbejdsaftalen gælder for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014. Aftalen indeholder desuden vilkår for frivilligcenterets lån af lokaler på Sct. Maria Park.