Friskole flytter til Viby

Foto: THOMAS OLSEN, Kristian Jørgensen