Private dagtilbud får også penge

De private dagtilbud får også del i midlerne til bedre normeringer