Fjernvarme-tjek i seks områder

Fjernvarme-tjek i seks områder

Roskilde Kommune er i gang med at undersøge, om der er flere byområder, hvor det er økonomisk forsvarligt at indlægge fjernvarme. (Foto: Jan Partoft)

Foto: Jan Partoft

På sit seneste møde anbefaler Klima- og Miljøudvalget, at byrådet vedtager, at der arbejdes med mulighederne for at få fjernvarme i flere dele af kommunen. Der er dog en del forudsætninger, der skal være opfyldt for, at det kan lade sig gøre økonomisk.

Områderne, der er i spil, er Jyllinge midt, Viby, Gadstrup/Snoldelev, Veddelev (projektforslag vil foreligge senest ved udgangen af februar 2023), Gundsømagle og St. Valby/Ågerup. For Himmelev og Vindinge er der allerede godkendte projektforslag. De nye projektforslag skal være klar inden udgangen af 2023.

For at kunne give et bud på områder, der kan have potentiale for fjernvarme, er det først kriterie, at det skal være byområder, der i dag bruger naturgas.

Herefter udregner man, hvor meget det antages, der skal investeres i fjernvarmeledningsnettet i forhold til hvor meget varme, der kan sælges.

Desuden ses der kun på byer med over 200 mulige kunder og med et skønnet varmebehov på over 10.000 MWh.

Er der under 200 oplagte fjernvarmekunder nærområdet, er løsningen individuelle varmepumper eller en fælles løsning, hvis man for eksempel bor i tæt-lavt byggeri.

Foto: Jan Partoft