Festival satser på kunst og medskabere

Foto: Thomas Olsen, Kristian Jørgensen