Femdobling af kirkeafskeder

Foto: Kristian Jørgensen