Få er på støtten i Roskilde

Foto: Kristian Jørgensen