Er der noget værd at bevare i Jyllinge?

Roskilde: Hvad er det egentlig, der er værd at bevare i Jyllinge? Det spørgsmål blev stillet sidste år da kommunen holdt havnedag og svarene var mange og meget forskellige.

Det er der nu kommet et værdikatalog ud af. I kataloget beskrives miljøer der er værd at bevare, og det er lige fra fsikerskurer til små stier og udsigtspunkter.

– Vi håber på at bruge værdikataloget til at udvikle området, så vi dels får bevaret det, som lokalebefolkningen sætter pris på, men også så vi har mulighed for at tilføre nyt til området, siger seniorkonsulent i Roskilde Kommune, Jan Bille.

Værdikataloget vil blive endevendt, når der på mandag aften, den 10. marts, bliver kaldt til borgermøde på lærerværelset på Jyllinge Skole. Mødet begynder klokken 19.

Formålet med borgermødet er ikke kun at høre borgernes mening om selve værdikataloget – det er også at drøfte med borgerne, hvordan værdikataloget kan være afsættet for at bevare og udvikle Jyllinges gamle havn som et aktiv i byen.