Det sortner for Ungdommens Hus

Foto: Kristian Jørgensen