Den ny kommune blev for stor

Den 10 år gamle Roskilde Kommune har slet ikke indfriet de forventninger, der var til effektivisering.

Det mener Evan Lynnerup (V), der blev den sidste borgmester i Gundsø Kommune.

– Der er ingen tvivl om, at den store Roskilde Kommune har fået størrelse – og den økonomi, det med lodder og trisser er lykkedes at holde sammen på – som gør, at vi kan komme igennem med rigtig mange ting, som vi ikke har kunnet tidligere. Men der mangler stadig vilje til at hente den effektiviseringsgevinst, der ligger i kommunesammenlægningen. Jeg synes, det er tankevækkende, at regionen kan effektivisere tre-fire procent om året, mens vi i kommunen ligger og råder omkring en halv procent, siger Evan Lynnerup.

En del af forklaringen tilskriver han byrådet og dets skiftende flertal, men det er ikke den eneste grund til.

– Vi er nok blevet ramt af, at når en kommune når over 60.000 indbyggere, så genopstår bureaukratiet, fordi det er nødvendigt, at der kommer et ekstra lag ind, som ellers ikke ville have været der. Om den ideelle størrelse på en kommune er 55.000 eller 60.000 indbryggere, skal jeg ikke kunne sige, men når den ikke er større, er der i hvert fald en bedre chance for at drive den mere effektivt. Da de nye kommuner skulle dannes, var der lagt den begrænsning ud, at de ikke måtte være mindre end 20.000 indbyggere, men man glemte at lægge et loft over, hvor store de måtte være, siger Evan Lynnerup.

Læs mere i DAGBLADET Roskilde.