De ligger ikke ned og cykler for komfortens skyld

Foto: Mie Neel