Butiks-skubberi var et tyvetrick

Foto: Per Christensen, Kristian Jørgensen