Brug dog de cykelstier!

Hvorfor er der ikke mere trafik på cykelstierne? spørger Eigil Waagstein.