Brask: – Jeg har kysset samtlige frøer på Sjælland

Foto: Kenn Thomsen, Kristian Jørgensen