Brandkassesag i langdrag kan kræve endnu et valg

Det var sig selv bemærkelsesværdigt, da der i 2020 blev afholdt valg til nye delegerede i forsikringsselskabet Brandkassen. Selskabet gik nemlig i 2013 i frivillig likvidation, og året efter var der ryddet op, så der ikke var flere kunder tilbage i selskabet.