Brændende lastbil var fyldt med brandbar kemi

Brand på lastbil fyldt med meget brandbare væsker

Foto: Presse-fotos.dk