Boliger på vej centralt i Himmelev

En privat grundejer vil konvertere et område udlagt til erhverv til boliger på hjørnet af Svanevej og Himmelevvej, skriver DAGBLADET Roskilde.

Roskilde Kommune synes umiddelbart godt om idéen, og nu er der udarbejdet et lokalplanforslag, som sendes i høring.

Lokalplanen har nummer 614, og den vil være i høring frem til fredag den 10. april. Der vil blive holdt borgermøde torsdag den 12. marts klokken 19. Hvor det bliver er endnu ikke afgjort.

Bygherre foreslår, at området disponeres, således at boligerne, hver på cirka 100 kvadratmeter, placeres som en sammenhængende bebyggelse på grundens nordlige del og ud til Svanevej.

Derved opnås et sammenhængende fælles opholdsareal mod syd og vest.

Bebyggelsen vil være i to etager og tænkes opført med pudsede eller murede flader, der matcher den øvrige bebyggelse i området.

Området, hvor de nye boligerne ønskes opført, har tidligere huset en lille lampeproducent.

I dag står størstedelen af bygningerne/lokalerne på ejendommen tomme, og det er forvaltningens vurdering, at de nye boliger vil være i god tråd med de eksisterende omgivelser.

Der vil sideløbende med lokalplanen blive udarbejdet et kommuneplantillæg, nummer 12, for at gøre det lovligt at bygge i to etager.