Bispevalget i Roskilde Stift 2022 – bekendtgørelse vedrørende kontrol og optælling