Bilist får medhold: Skiltning af fartnedsættelse var ikke i orden

Forarget fynbo vinder over Midt- og Vestsjællands Politi, der ikke sikrede, at skiltningen var klar og entydig, da farten på Holbækmotorvejen midlertidigt blev sat ned under Roskilde Festival 2022.

Billede taget klokken 12.45 den 3. juli 2022, og det medvirkede til, at Christian Elgaard blev frifundet for at have kørt for stærkt. Han kørte 93 kilometer i timen, men mente, at skiltningen ikke var i orden.

Det var på et mangelfuldt grundlag, at Midt- og Vestsjællands Politi udskrev en bøde til Christian Elgaard fra Odense.

Derfor har Retten i Roskilde frifundet ham for at køre for hurtigt på Holbækmotorvejen i dagene med Roskilde Festival.

Det var der 5847 andre trafikanter, der også blev noteret for at gøre fra lørdag den 25. juni til søndag den 3. juli.

For Christian Elgaards vedkommende passerede han festivalstrækningen tirsdag morgen.

Hvor hurtigt må man køre her? Sådan så skiltningen ud den 3. juli 2022, og Retten i Roskilde har frifundet Christian Elgaard for at køre for hurtigt i den modsatte retning ud fra den betragtning, at skiltene i midterrabatten højst sandsynligt viser det samme i begge retninger.

– Jeg var kørt på motorvejen ved Ringstedvej og kørte 93 kilometer i timen. Jeg har en Saphe trafikalarm, og den bippede godt nok, men hverken min passager eller jeg kunne få øje på nogen skilte, og da jeg så blitzet fra fotovognen, tænkte jeg, at det ikke kunne være på grund af mig, siger Christian Elgaard.

Beviser på Youtube

Men det var det. Det blev han klar over en uges tid senere, da han fik bøden.

Hans bil er udstyret med kamera, og hvis bøden var kommet lidt tidligere, havde han selv haft optagelser fra turen. Nu nåede de at blive overskrevet af nye optagelser, så han gik på jagt efter andre og fandt dem på bl.a. Youtube, hvor andre harmdirrende bilister havde delt deres optagelser.

De optagelser fremlagde Christian Elgaard i retten, hvilket tilsyneladende kom bag på den anklager, der mødte i retten.

– Jeg havde været i kontakt med politiet forinden, hvor jeg havde bedt om at se politiets dokumentation. Så blev jeg ringet op af en politiassistent, som sagde, at ATK-manden havde gennemkørt strækningen før og efter målingerne, og at han sagde, at skiltningen var okay – men de havde ingen video af det, og de havde heller ikke ATK-manden med sin vidne. De troede tilsyneladende, at jeg ville nægte, at det var mig, der kørte bilen, eller nægte, at jeg havde kørt 93 kilometer i timen, siger Christian Elgaard.

Sandsynliggjort

De billeder, han fremlagde, viste ikke, hvordan trafikanter i retning mod København oplevede skiltningen, men på baggrund af optagelser foretaget af bilister i retning mod Holbæk var han i retten i stand til at sandsynliggøre, at skiltningen vitterlig var mangelfuld, også for trafikanter i østgående retning.

– På motorvejen skal der være skilte i begge sider af vejen, og man kan se, at det kun er 110-skiltene i højre side af vejen, der er sat kryds over. Det er der ikke i midterrabatten. Man er nødt til at spærre en vognbane for at kunne komme til at ændre skiltene i midterrabatten, og hvis man gør det, vil man jo ikke nøjes med at ændre skiltningen i den ene retning. Man vil naturligvis gøre det i begge retninger, og derfor man kan slutte, at skiltene i midterrabatten også viste 110 for bilister, der kørte i den anden retning, siger Christian Elgaard.

Burde betale tilbage

I retten fastholdt anklagemyndigheden påstanden om, at Christian Elgaard var skyldig, men uden at fremlægge nogen form for bevis, og uden at indkalde vidner. Men på baggrund af de beviser, han var blevet præsenteret for, fandt dommeren ikke, at anklagemyndigheden havde ført bevis for skiltningen på stedet for hastighedskontrollen. Han lagde derfor Christian Elgaards forklaring til grund og frifandt ham.

– Jeg er stærkt forarget over, at politiet mente, at de var i stand til at udskrive bøder uden dokumentation for, at skiltningen var i overensstemmelse med gældende regler. Principielt mener jeg, at politiet burde betale alle de bøder, de udskrev, tilbage. Det gjorde de i 2019 i en sag, der er decideret pinlig for dem, siger Christian Elgaard.