Amerikanerne kommer!

Træf: Roskilde ABC’s egne medlemmer sørger for afviklingen af det store biltræf i august, men det har været svært at skaffe frivillige til oprydningen.

Amerikanerne kommer!

Foto: Kenn Thomsen