91 millioner kroner i pengetanken

Det har været tidskrævende og ikke mindst dyrt for Brandkassen at være genstand for det ene sagsanlæg efter det andet – men lige præcis i 2019 havde de juridiske slagsmål faktisk haft en positiv indvirkning på selskabets regnskab. I en note til regnskabet, som blev godkendt på generalforsamlingen i denne uge, er der udspecificeret en udgiftspost på 71.931 kroner, som er brugt på »retssager, forberedelse og skriftveksling mellem retterne og parter,« men samtidig er der en indtægt på 102.000 kroner. Det er penge, som Brandkassen har fået tilkendt ved dom.