Juster boligplanerne for Baltorpplænen

Hvorfor skal vilkårene for boligbyggeri (bygningshøjde, bebyggelsesprocent) ændres med lokalplan 196 i forhold til rammerne i gældende Kommuneplan?