2401 dage siden stormflod: Byrådet vedtager endelig kystsikring

Så skete det som det store flertal i den lavtliggende del af Jyllinge Nordmark har drømt om. Byrådet har vedtaget, at kystsikringen kan komme videre, så folk i området kan blive beskyttet med det dige på 2,4 meter, samt en sluse i Værebro Å. Den samlede pris for projektet tegner til at ende på 75 millioner kroner, hvoraf kommunen betaler halvdelen.