Vækst, dialog og udvikling er vigtige brikker i ny erhvervspolitik

I efteråret 2022 udskiftede Rødovre Kommune deres gamle erhvervspolitik med en ny og opdateret version. En version hvor samspil, vækst og udvikling danner hjørnestenene.

Afspærrer vej frem til oktober

“For mig at se, er vækst og udvikling de vigtigste temaer, vi har i erhvervspolitikken, fordi vækst og udvikling hænger uløseligt sammen på flere parametre,” fortæller Britt Jensen.

Foto: Robert Hendel