Efter udmelding fra København: “Jeg tror på metro til byen”

Onsdag aften meddelte Københavns Kommune ud om de nye metroplaner, der blandt andet indeholder en ny metrolinje, men også, at metroen på sigt skal sprede sig til nye bydele. Her var Rødovre ikke nævnt, men det får ikke Rødovres borgmester, Britt Jensen (S), til at opgive drømmen.

Efter udmelding fra København: “Jeg tror på metro til byen”

“Jeg er ikke i tvivl om, at en metrostation til Rødovre er tættere på i dag, end den var i går”, fortæller Britt Jensen til trods for, at Rødovre ikke blev nævnt som en mulig destination for den nye metrolinje udenfor byen.

Foto: BRIAN POULSEN

Udmeldingen fra Københavns Kommune om ønsker om metrolinjer til for eksempel Hvidovre er helt i tråd med ønskerne om at få Rødovre koblet på metronettet. En linjeføring til Hvidovre vil naturligt omfatte en station i Rødovre, og derfor glæder borgmester Britt Jensen sig over udmeldingen fra Københavns overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen.

”Københavnerne skal have et stort tillykke med beslutningen om en ny M5 linje. Vi har brug for at styrke den offentlige transport, hvis vi skal trængsel, støj og forurening til livs. Jeg hæfter mig også ved, at overborgmester Sophie Hæstorp Andersen nævner Hvidovre som en mulig næste retning for metroen. Det er glædeligt, fordi det hele tiden har været en del af drøftelserne om linjeføringen, at en linje via Hvidovre også ville omfatte en station i Rødovre,” siger Rødovres borgmester, Britt Jensen i en pressemeddelelse.

Borgmesteren henviser til, at Borgerrepræsentationen i København har vedtaget en ny metrolinje, linje M5, som skal stå færdig i 2035. Linjen kommer til at gå fra Københavns Hovedbanegård via Amagerbrogade til Refshaleøen og Lynetteholm med i alt ti stop. I den forbindelse siger Sophie Hæstorp Andersen, at ”det er helt oplagt, at vi allerede nu starter undersøgelsen af, hvordan vi får metro til andre bydele. Det kan for eksempel være til Nordvest, Frederiksberg og Hvidovre”.

Den nye metrolinje M5 vil se sådan her ud. På sigt skal også Nordvest, Hvidovre og Frederiksberg kobles på metrosystemet, fortæller Københavns overborgmester Sophie Hæstorp Andersen.

Til trods for, at Rødovre ikke nævnes ved navn, er Britt Jensen fortrøstningsfuld med hensyn til en metrolinje til Rødovre i fremtiden.

”Overborgmesterens udmelding øger min optimisme, hvad angår udsigterne til at få metroen til Rødovre. En linje til Ny Ellebjerg og Hvidovre Hospital har hele tiden været tænkt videre til Rødovre, og det er ikke alene et projekt, som vi til stadighed arbejder for i Kommunalbestyrelsen i Rødovre. Det er også et af de projekter, som KKR Hovedstaden, altså samarbejdet mellem alle kommuner i Region Hovedstaden, arbejder for. Så jeg er ikke i tvivl om, at en metrostation til Rødovre er tættere på i dag, end den var i går,” siger Britt Jensen.

Hun slutter af med at understrege, at ønsket med metro også hænger tæt sammen med kampen mod støj i Rødovre.

”Kommunalbestyrelsens ønske om metro til Rødovre og om i det hele taget at styrke den offentlige transport handler også om at få flere til at droppe bilen og tage toget. Trafikstøj er et problem for en meget stor del af borgerne i Rødovre, som er ramt på både trivsel og helbred. Så ligesom vi fortsætter med at insistere på støjværn langs Motorring 3 på hele strækningen til Roskildevej, så er ønsket om metro til Rødovre også begrundet i, at vi skal have trafikstøjen dæmpet mærkbart,” siger Britt Jensen.

Københavns Kommune oplyser, at undersøgelsen af perspektiver og muligheder for metroudbygninger forventes koordineret omkring arbejdet med den kommende Kommuneplan 2024.