Skoler skal rumme op mod 1000 flere elever: Sådan vil kommunen løse udfordringen

En samlet Kommunalbestyrelse mener ikke, at det giver meget mening at bygge en spritny skole, selvom der forventes et massivt indryk af skolebørn frem mod 2033. I stedet skal Rødovres skoler udvides og renoveres.

Over de næste ti år skal kommunens skoler rumme op mod 1000 flere børn og unge.

Rødovre har fortsat vokseværk og inden 2033 forventes indbyggertallet at stige med op mod 5000 nye borgere. 1000 af dem forventes at være børn og unge, der skal gå i skole på en af Rødovres skoler og med så stort forventet indryk, er der helt naturligt behov for flere klasselokaler og mere albuerum på kommunens folkeskoler.

Løsningen bliver ikke at bygge en ny skole. En enig Kommunalbestyrelse har i stedet besluttet at gå i gang med en omfattende udbygning og renovering af de nuværende skoler, og på sidste måneds kommunalbestyrelsesmøde blev de overordnede pejlemærker for udbygningerne og renoveringerne besluttet. Den endelige finansiering og planlægning afhænger af forhandlingerne om næste års budget.

Pejlemærkerne fokuserer blandt andet på at udskolingen skal styrkes, at der etableres moderne indendørs og udendørs læringsmiljøer med fokus på bevægelse og leg samt, at idrætsfaciliteterne til både skole og idrætsliv udvikles på skolerne.

”Skoleudbygningerne og renoveringerne er til gavn for alle skolebørnene i Rødovre. Alle vores elever får gradvist nye, moderne læringsmiljøer med fokus på faglighed og trivsel og et godt indeklima, som lever op til de standarder, der er på området i dag,” siger Flemming Lunde Østergaard Hansen (S), der er formand for Børne- og Skoleudvalget.

Fra tre til fire spor

Rødovres skoler kommer til at vokse i størrelse og elevtal. Det betyder helt lavpraktisk at skolerne, i takt med at de bliver udvidet og renoveret, vil de gå fra at have tre spor på hvert klassetrin til at have fire spor. Denne proces vil ske løbende over flere år.

”Det er meget vigtigt for os, at vi kan holde fast i vores klasseloft på maksimalt 24 elever, også når der om nogle år er allerflest på vores skoler. Med udbygningerne af vores skoler og udvidelserne til fire spor sikrer vi, at der er plads til både de børn, der går i 1. klasse nu, og dem, der kommer i fremtiden, samtidig med, at vi beholder vores klasseloft,” siger Flemming Lunde Østergaard Hansen.

Valhøj Skole er som den første skole i gang med at blive renoveret og udvidet fra tre til fire spor. Rødovre Kommune oplyser, at Børne- og Kulturforvaltningen i samarbejde med Teknisk Forvaltning senere vil planlægge rækkefølgen for, hvornår de øvrige skoler skal udbygges og renoveres. Der er som udgangspunkt tale om, at samtlige folkeskoler skal udvides fra tre til fire spor på sigt.

Rødovre Kommune oplyser, at elever, forældre, medarbejdere og ledelse vil blive inddraget i forløbet med udbygning og renovering på hver enkelt skole, når tiden er til det.

Pejlemærker for udvidelser og ombygninger af skoler i Rødovre

1. Vi planlægger ud fra en fleksibel strategi med en udbygning, der matcher behovsprognosen og så folkeskolerne som udgangspunkt kan udvides fra tre til fire spor. Skoleplanen forholder sig dermed løbende til ændringer i børnetallet, således at kommunen ikke bygger til mere end kapacitetsbehovet tilsiger. Eksempelvis peger prognoserne på nuværende tidspunkt på, at væksten falder fra 2031, hvilket udbygningsplanen årligt skal forholde sig til.

2. Alle folkeskoler skal være socialt, organisatorisk og økonomisk bæredygtige.

3. Vi udbygger bæredygtigt og renoverer fremfor at bygge nyt og i tråd med øvrige kommunale strategiske indsatsområder.

4. Der indtænkes lokaler med flere funktionaliteter, og hvor der er bedre mulighed for, at SFO og skole kan deles om udvalgte lokaler i større omfang end i dag.

5. Udskolingen styrkes med stærke fagmiljøer i tråd med de gældende politiske mål om stærke udskolingsmiljøer. Organisering og indretning af skoledagen i udskolingen skal understøtte den faglige kvalitet, og fx give eleverne mulighed for at bevæge sig mellem forskellige lokaler i løbet af dagen og med mulighed for nytænkning af linjer.

6. Der etableres moderne indendørs og udendørs læringsmiljøer, og der skabes læringsmiljøer for alle med fokus på bevægelse og leg både i skoletid og i fritidsliv samt et godt indeklima.

7. Om- og tilbygningerne ses som anledning til at udvikle idrætsfaciliteterne i kommunen, så folkeskolerne fortsat kan spille en aktiv rolle i lokalområdet og for kultur- og idrætslivet generelt.

8. Trafiksikkerheden øges på skolevejene.

Kilde: Rødovre Kommune