RG Vælger i første omgang dialog frem for forbud

Rødovre Gymnasium vil fortsætte med at sælge alkohol til gymnasiefester trods anbefaling fra Sundhedsstyrelsen om det modsatte. ”Det er et emne, som vi i første omgang skal have en dialog med eleverne omkring,” fortæller rektor Peter Ditlev Olsen.

Sundhedsstyrelsen anbefaler landets gymnasier og handelsskoler at forbyde alkohol til fester fra skoleårets start og frem til efterårsferien. I første omgang vil Rødovre Gymnasium ikke indføre et totalt forbud, men i stedet god dialogens vej med eleverne

Sundhedsstyrelsen anbefaler landets gymnasier og handelsskoler at forbyde alkohol til fester fra skoleårets start og frem til efterårsferien. I første omgang vil Rødovre Gymnasium ikke indføre et totalt forbud, men i stedet god dialogens vej med eleverne

Foto: Brian Poulsen

Danske unge har en mindre flatterende europarekord, når det handler om alkoholindtag.

De danske unge drikker mere end deres jævnaldrende i andre lande, og mange vil sikkert også forbinde gymnasiefester med rigelige mængder af humle, men sådan behøver det faktisk ikke at være.

Tidligere på måneden sendte Sundhedsstyrelsen et brev ud til alle landets gymnasier og handelsskoler, hvor de opfordrede til at uddannelsesinstitutionerne sætter en ny standard for festkulturen i de kommende skoleår.

Blandt de mange forslag anbefaler Sundhedsstyrelsen blandt andet, at uddannelsesinstitutionerne helt forbyder alkohol til fester fra skoleårets start og frem til efterårsferien, så der skabes en festkultur, som flere unge føler sig hjemme i, og hvor alkoholen ikke er styrende for det sociale liv.

”Vi ved, at det særligt er i overgangen fra grundskolen til ungdomsuddannelserne, at indtaget af alkohol begynder at tage fart for mange unge. Det kan få afgørende betydning, hvis vi allerede fra starten kan få grundlagt nye måder at være sammen på, hvor alkohol ikke er det afgørende samlingspunkt,” siger enhedschef i Sundhedsstyrelsen, Niels Sandø.

Rektor: ”Vigtigt at vi tager dialogen først”

På Rødovre Gymnasium har rektor Peter Ditlev Olsen også modtaget Sundhedsstyrelsens brev med de mange forslag om at skære ned på alkoholen til fester og andre arrangementer på gymnasiet, men i første omgang har skolen på Hendriksholm Boulevard ikke tænkt sig at følge forslaget om at forbyde alkohol til fester frem til efterårsferien i år.

”Vi arbejder ikke med et fuldstændigt forbud mod alkohol til vores fester og øvrige arrangementer for skolens elever. Vi har en lang tradition med at tale med vores elever om forskellige emner og i første omgang er dialog den rette vej at gå for os. På den måde bliver det mere meningsfyldt og eleverne får en bedre forståelse af, hvorfor anbefalingerne er kommet,” siger Peter Ditlev Olsen, inden han fortæller, at skolen i flere år har arbejdet målrettet med skolens alkoholpolitik og i dette skoleår vil arbejde videre med anbefalingerne og se på, hvordan forslagene implementeres, på lang sigt .

”Vi har i flere år arbejdet på at finde måder, hvor elevernes mødes i nye fællesskaber. Blandet andet med koncept-caféer, hvor formålet ikke er at drikke alkohol. I år er vores introfest blandt andet lavet om til en café, hvor der er lagt op til, at eleverne skal lære hinanden at kende fremfor at drikke sig fulde,” fortæller rektor på Rødovre Gymnasium, Peter Ditlev Olsen.

Øget fokus på alkoholkultur

Alkoholforbruget blandt unge stiger markant ved overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse, særligt blandt unge, der begynder på gymnasiet.

Det er Peter Ditlev Olsen klar over, og netop derfor har Rødovre Gymnasium også haft et øget fokus på alkoholkulturen de senere år.

”Vi sælger ikke alkohol, der er stærkere end en almindelig øl, og kun i begrænsede mængder. Vi prøver også at give eleverne andre alternativer i baren, og forventer som udgangspunkt heller ikke, at formålet med vores fester er at drikke sig fuld, men i stedet at hygge sig,” lyder det fra Peter Ditlev Olsen. Han fortsætter:

”Nogle af forslagene arbejder vi allerede med og andre vil vi se, hvordan vi kan implementere. På den lange bane tror jeg ikke det gør den store forskel, at vi bruger dette skoleår, i dialog med eleverne, på at finde ud af, hvilke rolle alkohol skal spille fremover til festerne. Men i første omgang bliver der ikke tale om et forbud. Vi har gallafest lige før efterårsferien, hvor jeg tror, at nogle elever ville synes det var ærgerligt, hvis de ikke kan få en øl på skolen,” siger Peter Ditlev Olsen.