Lugt og larm: Her kan borgere opleve gener fra stor nabo

Et seks uger langt Vedligeholdelsesarbejde på Vestforbrænding kan risikere at sende både grim lugt og larm til borgere i Islev og Glostrup. Vestforbrænding oplyser, at der er taget en række initiativer, som skal begrænse generne – blandt andet opsættes der støjværn.

Arbejdet med vedligeholdelsen af anlægget er planlagt over lang tid og forventes denne gang at komme til at vare i seks uger.