Konservative: ”Det er ikke en kommunal opgave at servicere superklunsere”

Idéen om et genbrugshus er god, men den sejler i praksis. Så kontant er meldingen fra Konservatives Mogens Brauer, der ønsker hele ordningen gentænkt.

Det Konservative Folkeparti ser gerne, at frivillige foreninger bliver inddraget i driften af det kommunale genbrugshus på Valhøjs Allé.

Foto: Heidi Engelund Friis

Siden oktober måned 2021 har alle haft mulighed for at forsyne sig med gratis genbrugsguld fra det kommunalt bemandede genbrugshus, der er placeret på genbrugsstationen på Valhøjs Allé.

Borgere siden doneret alt fra kaffestel, elkedler, legetøj, møbler og små nips til den store genbrugsbiks, hvor alle hver dag kan tage tre ting gratis og hvor betalingen består i, at effekterne bliver vejet ved udgangen, så kommunen kan registrere, hvor meget genbrug der bliver genbrugt og dermed genanvendt.

Rødovre Kommune afsatte i første omgang 800.000 kroner til projektet med direkte genbrug til indkøb af en pavillon, der fungerer som butik og til lønninger til det kommunale personale, der står for driften.

En evaluering viser, at der i genbrugshusets første levetid er blevet afsat 85 tons genbrug, hvilket Formand for Teknik- og Miljøudvalget, Jan Kongebro (S), anser som en stor succes.

Evalueringen tegner imidlertid også et tydeligt billede af, at der er flere udfordringer, der skaber problemer. Superklunsere og professionelle opkøbere støvsuger blandt andet genbrugshuset for effekter med videresalg for øje og stedets personale har så travlt med diverse gøremål, at der ikke er den fornødne tid til at tømme ’donationscontaineren’ og stille ting på plads.

Godt besøgt

Rødovre Kommune har lavet en evaluering af genbrugshusets første leveår og i rapporten fremgår det, at der er blevet afsat 84,8 tons genbrug siden åbningen, og at 23.726 personer lagde vejen forbi den 80 kvadratmeter store pavillon i perioden fra den 1. januar til 30. november sidste år.

Det blev fra starten besluttet, at genbrugshuset skulle holde åbent hver dag i følgende tidsrum: Mandag-fredag klokken 13-17 og lørdag-søndag klokken 12-16. Efter ca. et halvt års tid blev det indført, at genbrugshuset holder lukket den første mandag i hver måned for at få tid til at skifte ud i udstillingen.

Kilde: Rødovre Kommune

Konservative: ”Vi er nødt til at sige stop”

På baggrund af evalueringsrapporten af genbrugshuset har et flertal i Økonomiudvalget stemt for, at der kan afprøves ændrede åbningstider, så personalet får mere tid til at passe og ordne den velbesøgte butik, og at Teknisk Forvaltning i samspil med personalet kan komme med bud på, hvordan hverdagen kan struktures på en bedre måde.

Det Konservative Folkeparti stemte imod og ifølge partiets medlem af Teknik- og Miljøudvalget, Mogens Brauer, er det nødvendigt at gentænke hele idéen om genbrugshuset.

”Idéen om et genbrugshus er rigtig fin, for vi skal fremme genbrug, men det kan ikke være en kommunal opgave at rengøre ting, stille dem pænt op på en hylde for at klunsere og professionelle opkøbere kommer ind og rager til sig på borgernes regning,” siger Mogens Brauer.

I Kommunalbestyrelsen var han ellers med til at stemme ja til at udrulle forsøget med et genbrugshus, men han mener, at der er meget langt fra de oprindelige planer til den virkelighed, der udspiller sig.

”Vi ville gerne afprøve ordningen på forsøgsbasis, og det var godt at indsamle erfaring fra genbrugsstationen på Valhøjs Allé, inden den senere flytter til Sandbækvej i Islev. Vi bad specifikt om en evalueringsrapport, og den viser meget tydeligt, at det ikke kan fortsætte på samme måde,” siger Mogens Brauer, der hæfter sig ved, at genbrugshuset er plaget af tyverier, folk der gemmer ting for at afhente dem en anden dag og konflikter med kunder, der ikke vil acceptere reglerne.

”Og der var fra start lagt op til, at genbrugshuset skulle være åbent 35 timer om ugen, så åbningstiderne kunne tilpasses de borgere, der kommer i weekenden og sidst på eftermiddagen, men det har vist sig, at stedet har måtte lukke om mandagen, fordi personalet ikke har tid nok til at tømme containere og stille ting på plads, og nu lægges der op til en yderligere ændring af åbningstiderne, som muligvis vil bringe den ugentlige åbningstid ned på under 20 timer. Det er 15 timer mindre end, vi sagde ja til og Konservative mener, at det er meget at bruge 700.000 kroner på et genbrugshus, der har åbent så få timer om ugen,” lyder det fra Mogens Brauer.

Genbrugshuset er placeret på genbrugsstationen på Valhøjs Allé og består af en ca. 80 m2 pavillon og en ’donationscontainer’, hvor borgere kan stille ting til genbrug. Alle kan hver dag hente tre gratis ting.

De frivillige skal i spil

En løsning kunne være, at afsætte flere midler til genbrugshuset, så stedet dermed kan få tilført mere personale til at håndtere den store mængde af genbrugs-effekter og samtidig holde butikken åben i flere timer. Den løsning tror Mogens Brauer dog ikke meget på. Han mener i forvejen at det er horribelt, at genbrugshuset bliver betalt via et forhøjet affaldsgebyr og ønsker i stedet hele ordningen gentænkt med et langt større fokus på frivillig inddragelse.

”Det er død urimeligt, at Rødovres borgere, via et forhøjet affaldsgebyr, skal betale for et genbrugstelt, der servicerer superklunsere og professionelle opkøbere. Derfor siger vi stop,” siger Mogens Brauer, inden han kommer med partiets bud på, hvordan genbrugshuset kan fortsætte i fremtiden.

”Jeg synes, at ordningen skal gentænkes med fokus på involvering af frivillige,“ siger Morgen Brauer og fortsætter:

”Man kan også tage en mindre betaling for effekterne i genbrugshuset og overskuddet kan gå til et socialt humanitært formål. I Gribskov har de en model, hvor det på skift er lokale sociale foreninger og idrætsklubber, der står for driften, og hvor indtægterne går direkte til klubfaciliteter eller humanitære formål. Det kunne også være en mulighed. Vi kan i hvert fald høre de frivillige, om det er noget de ønsker, for der er andre muligheder end en kommunal bemandet løsning, der årligt koster tæt på 700.000 kroner,” siger Mogens Brauer.

Udvalgsformand vil se tiden an

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Jan Kongebro (S), ser det heller ikke som et realistisk scenarie, at Rødovre Kommune poster flere penge i driften af genbrugshuset, og han har umiddelbart også svært ved at se fidusen i en genbrugshus, der bliver drevet på frivillig basis.

”Vores erfaring er, at vi ikke kan få foreninger til at stå for det. Det er meget svært at skaffe frivillige, og det har aldrig været intentionen. Vi kan ikke forlade os på, at der måske er frivillige den ene uge, men ikke bemanding den næste. Jeg vil ikke afvise, at genbrugshuset kan blive drevet og indrettet på en anden måde, og i en kombination med frivillige, når genbrugsstationen senere flytter til Islev, men i først omgang skal forvaltningen og personalet i genbrugshuset have mulighed for at komme med bud på, hvordan åbningstiderne kan ændres og hvordan forretningsgangen kan tilpasses. Herefter må vi vurdere, om det giver anledning til yderligere politiske drøftelser,” lyder det fra Jan Kongebro.