Kommune presset på likviditeten: Flytter penge for at holde balancen

Den solide økonomi i Rødovre Kommune er udfordret i historisk grad i 2023. Så meget, at Økonomiudvalget i de sidste tre måneder har måttet foretage markante økonomiske afvejninger for at opretholde kommunens likviditet.

En lang række uforudsete udgifter, prisstigninger og fordyrelse af kommunale områder, presser Rødovre Kommune i sådan en grad, at en række kontis i kommunen har været i minus i april og maj måned, og forventes også at være det i juni.