DEBAT: Kan regeringen ikke finde ned fra træet?

Det er et kæmpe problem, at regeringen blander sig i overenskomstforhandlingerne, lyder det fra den lokale SF’er Kenneth Rasmussen.

Kenneth Rasmussen, medlem af kommunalbestyrelsen for SF Rødovre

Af Kenneth Rasmussen, medlem af kommunalbestyrelsen for SF Rødovre

Regeringen har besluttet, at danskerne skal have en fridag mindre. De fremsætter forslag om, at det er Store Bededag, der skal fjernes. Ifølge regeringen vil det bidrage med tre milliarder kroner ekstra til statskassen. Penge der skal bruges til det danske forsvar blandt andet fordi man samtidig med fjernelsen af Store Bededag vil give skattelettelser for fem milliarder. Regeringen argumenterer med at vi har krise og at vi er nødt til at sikre os militært. – Men hvorfor så sende fem milliarder ud i skattelettelser både i bund og top, uanset hvordan man vender det, vil det betyde flere penge til dem, der har flest.

Det er et kæmpe problem, at regeringen blander sig i overenskomstforhandlingerne. Vi har altid været stolte over den danske model, og Mette Frederiksen har mange gange udtalt sig om, hvor vigtig den danske model er, og at fortalt om sin baggrund fra fagforeningerne. I 2021 udtalte tidligere beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard som svar på et spørgsmål om helligdage til Jyllands-Posten:

”Jeg vil gerne minde om, at det er et centralt element i den danske aftalemodel, at Folketinget, og den til enhver tid siddende regering, overlader den løbende regulering af løn- og ansættelsesforhold til arbejdsmarkedets parter. Det gælder f.eks. også spørgsmål om frihed med og uden løn på helligdage. Der er således ikke lovregulering om helligdage og fridage,“

Derudover tilføjede ministeren:

”Vi som regering og Folketing bør fastholde, at emner som dette forhandles af og mellem arbejdsmarkedets parter".

Derudover undlod regeringen til at starte med, at fortælle den vigtige oplysning, at forslaget ville medføre, at der skulle være 2700 færre ansatte i det offentlige.

Nu har regeringen så fået hele arbejderbevægelsen på nakken. Man ønsker en folkeafstemning, hvis forslaget ikke tages af bordet. Fagforeningerne har samtidig fået sat en underskriftsindsamling i gang mod forslaget. Der er på under en dag samlet over 100.000 underskrifter, inklusiv min egen. Hele oppositionen har samlet sig fra venstrefløjen til højrefløjen og protesteret over regeringens ultimatum om, at man skal stemme for en fjernelse af Store Bededag, hvis man skal have lov til at deltage i forsvarsforliget.

Kom nu ned fra træet, vi skal nok gribe jer.