Hvordan redder vi klimaet sammen, spørger AOF?

Klima. Det er på alles læber. Men hvem gør egentlig noget? Det gør de i AOF Brøndby og Rødovre. De inviterer til gratis debatarrangement, hvor alle borgere i Brøndby og Rødovre er velkomne. Og emnet er klart: Hvordan vender vi frygt og modløshed til håb og handling?

Hvordan redder vi klimaet sammen, spørger AOF?

“Vores område er truet af stigende vandmængder og kraftigt nedbør som følge af klimaforandringerne,” fortæller formand for AOF Brøndby og Rødovre, Jesper Clausson

86 procent af den danske befolkning mener, at klimaforandringer er en alvorlig problemstilling og flere og flere bekymrer sig om, hvordan forandringerne vil påvirke dem og deres børn personligt (Concito). Men når man spørger danskerne, hvad de mener, de selv kan gøre, er det de færreste der ved, hvor de skal starte.

“Klimaforandringerne er et lokalt problem” siger Jesper Clausson, formand for AOF Rødovre-Brøndby, inden han fortsætter:

”Vores område er truet af stigende vandmængder og kraftigt nedbør som følge af klimaforandringerne. Når så mange mennesker er bekymrede, er det vigtigt at debattere handlemuligheder for en bedre fremtid. Derfor har vi arrangeret debatskabende arrangementer i Brøndby og Rødovre med overskriften ‘Hvordan redder vi klimaet i Brøndby og Rødovre?’.”

Til debatarrangementet lørdag den 1. april klokken 10-11.45 på Rødovregaard, vil klimaeksperter fra DeltagerDanmark sætte fokus på, hvordan helt almindelige mennesker kan gå sammen og handle for klimaet – uanset om man brænder for klimapolitik, biodiversitet, bæredygtige madvaner, deleordninger eller energifællesskaber. Arrangementerne er gratis, og alle er velkomne.

“Det vigtige er, at debattere, hvad vi kan gøre, så bekymring og frustration kan blive til meningsfuld og konstruktiv handling. Rødovre har netop vedtaget en klimahandleplan, hvor også borgerne skal bringes i spil. Det tager vi på os i AOF, så flere kan blive inspireret til at gøre en forskel – både i egne haver og globalt,” afslutter Jesper Clausson.