Her skal idrætsmillionerne bruges til næste år

Rødovre Kommune har en ambition om at poste 100 millioner kroner i det lokale idrætsliv over en periode på 10 år. Nu er det besluttet, hvilke projekter der får økonomisk støtte i 2023.

Løb, basketball, tennis og disc golf er de næste idrætsgrene, der får midler til nye faciliteter efter en ny model for tildeling. Modellen skal skabe nye og bedre muligheder for at dyrke idræt i Rødovre og betyder, at idrætslivet selv er med til at bestemme hvilke projekter, der får støtte.

Løb, basketball, tennis og disc golf er de næste idrætsgrene, der får midler til nye faciliteter efter en ny model for tildeling. Modellen skal skabe nye og bedre muligheder for at dyrke idræt i Rødovre og betyder, at idrætslivet selv er med til at bestemme hvilke projekter, der får støtte.

Foto: Allan Nørregaard

Kommunen skal spare penge i næste års budget, men det bliver med stor sandsynlighed ikke på idrætsområdet. Her har Rødovre Kommune en ambition om at investere 100 millioner kroner idrætten frem mod 2032, og sidste år blev de første ’idrætsmillioner’ blandt andet prioriteret til en ny kunstgræsbane ved Islev Skole og nye klubfaciliteter til Islev Taekwondo Klub. Samlet set blev der udvalgt projekter for 16,3 millioner kroner.

I år er det anden gang, at pengene til anlægsinvesteringer på idrætsområdet bliver prioriteret efter en model, der har til formål at skabe en fast og gennemsigtig proces, hvor idrætsforeningerne selv er med til at udvælge, hvilke projektforslag der skal indstilles til politisk godkendelse.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på det seneste møde, at fire projekter får i alt 2,9 millioner kroner i støtte til nye faciliteter i forskellige afskygninger.

Her lander idrætsmillionerne i 2023

Fire projekter får i alt 2,9 millioner kroner i støtte til nye faciliteter i forskellige afskygninger. De fire projekter er:

• Gå-Lunt-Løb Rødovre: Klubben får 250.000 til etablering af udendørs træningsfaciliteter til blandt andet styrketræning ved Espelundens Idrætsanlæg. Faciliteterne bliver tilgængelige for alle, for eksempel motionister i området, Avarta og brugere af rullehockeyhallen.

• Rødovre Basket Initiativ: Klubben får 120.000 kroner til etablering af basketballkurve, så der kan spilles børnebasket i Rødovre Kommune.

• Rødovre Tennisklub: Klubben får 2,4 millioner kroner til at omdanne alle klubbens ni baner til helårsbaner med lys. I forvejen var der bevilget midler til at gøre fire baner til helårsbaner, og ved at sætte arbejdet i gang sammen med den planlagte renovering bliver arbejdet billigere.

• Rødovre Omegn Disc Golf: Den selvorganiserede gruppe får 170.000 kroner til etablering af en 9-hullers disc golf bane i Espeparken, såfremt det kan holdes inden for fredningsbestemmelserne.

Kilde: Rødovre Kommune

Sikrer idrættens stemme

For at sikre idrættens stemme i udvælgelsen af nye projekter, er FiR, Fællesrepræsentationen for Idræts-foreninger i Rødovre, en del af processen. Den tilgang begynder at vise sine fordele, efter den nu er afprøvet to gange, mener FIR-formand, Poul Lundberg.

”Når kommunen inddrager os, kommer vi med en viden om, hvad der faktisk er brug for, og hvad der vir-ker bedst i praksis. Fra FiRs side lægger vi stor vægt på, at vi rammer bredt, så alle der gerne vil dyrke idræt, også har mulighed for det. FIRs bestyrelse værdsætter at have fået denne mulighed for at bidrage til kvalificering af de anlægsprojekter, der kommer idrætslivet i kommunen til gode,” siger Poul Lundberg.

De nye projekter sættes efter planen i gang i 2023 og bliver til gavn for en bred del af befolkningen i Rød-ovre, helt efter ønsket med den nye model, siger Lene Due, som er formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

”Vi er kommet godt fra start med de nye projekter. Vores mål med den nye proces var at skabe gennemsigtighed og at skabe forbedringer, som kommer mange til gode. Det synes jeg, projekterne dækker fuldt ud. Vi har haft en dialog, som betyder, at vi styrker idrætten på en måde, som favner bredt, også den selv-organiserede idræt,” siger Lene Due.