Det store budgetpuslespil er i gang

Hvor skal der hugges en hæl og klippes en tå? Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, SF og Enhedslisten er enige om, at budgetforhandlingerne bliver en barsk omgang. Om de også er enige om, hvor forvaltningens budgetforslag rammer plet og hvor det er helt skævt, må de kommende forhandlinger vise.

Britt Jensen (S) har bedt forvaltningen kortlægge, hvordan borgere, der er hårdt ramt af inflation og den nuværende energikrise, kan hjælpes økonomisk

Forhandlingerne om næste års budget er i gang, og Kommunalbestyrelsen skal førstebehandle budgetforslaget til september.

Foto: Christian Valsted

Rødovre Kommune skal finde penge på en række områder for at få økonomien til at hænge sammen i budgettet for 2023.

I sidste uge landede forvaltningens budgetforslag, og de kommende uger vil vise om Kommunalbestyrelsens partier kan blive enige om et bredt budgetforlig eller om der er så store knaster, at flere partier vælger af stå udenfor budgetaftalen.

I sidste uges avis lagde borgmester Britt Jensen (S) ikke skjul på, at der venter nogle hårde forhandlinger, men hun understreger, at Rødovre Kommune grundlæggende har en god økonomi, og at forvaltningen, i hendes øjne har lavet et budgetudkast med et højt velfærdsniveau, trods de udefrakommende omstændinger med krig i Europa, efterdønningerne af COVID-19 og en inflation der hver måned når nye højder.

”Alle kommuner er nødt til at kigge ind i, hvordan der kan spares, og hvis vi ikke tager affære og bestik af situationen, kan vi ende i økonomisk uføre, som vi var i 90’erne,” siger Britt Jensen med henvisning til de barske budgetår i midten af 90’erne, hvor der blev lukket skoler og flere år i træk blev sparet flere hundrede millioner kroner på budgettet.

”Vi går hårde forhandlinger i møde, men vi er heldigvis et helt andet sted i dag end i 90’erne. Vi har en stabil økonomi i Rødovre, men udviklingen i verdenssituationen betyder, at vi skal agere i tide. Det handler om rettidig omhu,” siger borgmesteren.

Udvalgte besparelser i forvaltningens budgetforslag

Stigning i takster på Musikskolen

Der indføres to nye takster på musikskolen. En takst på 500 kr. pr. sæson for deltagelse i kor og et administrationsgebyr på 100 kr. pr. sæson for elever, der modtager undervisning solo eller på små hold i et instrument eller sang. Deltagelse i MusikUnik vil fortsat være gratis.

Tilpasning af pulje til Kunst i Byens rum

Reduktion af puljen til Kunst i Byens rum. Kunstværkerne vil skulle etableres over en lidt længere periode eller alternativt have et lidt mindre omfang. I dag bliver der afsat 1,5 millioner kroner årligt til Kunst i Byens rum. Budgetforslaget lægger op til en reduktionen på 200.000 kroner årligt.

Materialer på Rødovre Bibliotek

Reduktion af Rødovre Bibliotek budget til indkøb af fysiske og digitale materialer Bibliotekets indkøb af fysiske og digitale materialer reduceres. Rødovre Bibliotek har et materialebudget på 3,3 mio., så besparelsen vil betyde en 6 pct. reduktion af budgettet.

Lukket i sommerferieugerne 28, 29 og 30 på SFO’erne

Forvaltningen foreslår, at der holdes lukket i sommerugerne 28 – 30 i SFO’erne, hvor der er et begrænset fremmøde. Der tilbydes pasning for alle børn på Rødovres tre byggelegepladser, og der vil være kendt personale fra de lukkede SFO’er.

Fastholder vigtige områder

Rødovre Kommunes budget er på sammenlagt 3,1 milliarder kroner og Britt Jensen er især glad for, at der i budgetudkastet ikke er pillet økonomisk ved en række af de store områder, som Rødovre har satset på de senere år. Cykelstrategien ruller videre, det samme gør kommunens ambition om at afsætte 100 millioner kroner på idrætsområdet over de kommende 10 år, og der er heller ikke lagt op til besparelser i støjhandlingsplanen og eller i grønne omstilling, der gerne skulle gøre kommunen C02-neutral i 2050.

”For mig er det vigtigt, at vi fastholder de målsætninger og ambitioner vi har lagt med cykelstrategien, støjbekæmpelsen og den grønne omstilling, da det har betydning for os alle. Jeg synes forvaltningen er lykkedes med et budgetudkast, hvor der er fundet mange mindre besparelse, som ikke vil kunne mærkes helt så hårdt, men det er klart, at der også er nogle store besparelser og prisstigninger, som blandt andet takststigningerne på daginstitutionsområdet. Nu går forhandlingerne i gang mellem partierne i Kommunalbestyrelsen og vi har heldigvis en lang tradition for at finde løsninger sammen og tage fælles ansvar især i krisetider,” siger Britt Jensen.

K vil ikke spare på kernevelfærd

Hos Det Konservative Folkeparti er der forståelse for, at budgettet skal passe, og partiet mener, at der på en række områder er fundet fornuftige effektiviseringer.

”Men der er nogle besparelser og servicereduktioner på kernevelfærdsområder, som vi ikke bryder os om. Vi mener, at det er nødvendigt først at finde besparelser på de ting, der ikke er kernevelfærd, før vi skærer i servicen for de ældre eller gør det dyrere at have børn i daginstitution. Er det for eksempel nødvendigt at bevare folkekøkkener, magasinet "Sammen om Rødovre" og Kunst i Byens Rum i samme omfang? Det ville jeg skære i før jeg skar i kernevelfærden,” siger gruppeformand Kim Drejer Nielsen.

SF: børneforældrene bliver urimeligt hårdt ramt

SF mener, at børneforældrene bliver urimeligt hårdt ramt med budgetforslaget, der lægger op til, at en vuggestueplads med frokost kan stige med over 800 korner om måneden.

”SF vil kæmpe hårdt for, at disse besparelser enten falder helt væk eller i hvert fald bliver mindre. Borgerne bliver i forvejen ramt hårdt på grund af prisstigningerne på dagligvarer, hvor familierne har udgifter på flere tusinde om måneden. En stor stigning på en vuggestueplads vil derfor betyde meget. Jeg har meget svært ved at se SF tiltræde et budgetforlig med disse besparelser,” udtaler gruppeformand Kenneth Rasmussen (F).

Ø vil kæmpe for borgerrådgiver

Enhedslisten finder det positivt, at der er flere forslag til investeringer i forbedringer, der på sigt sparer kommunen for penge, men der omvendt også forslag, som partiet vil have svært ved at tilslutte sig.

”Det er grotesk at kommunerne skal begrænse anlæg for at undgå overophedning af økonomien, mens private bygherrer kan bygge derudaf, ligesom det i Enhedslistens optik er urimeligt at bruge ubegribelige summer på oprustning, samtidig med at kommunerne bliver tvunget til at prioritere penge til velfærd. Enhedslisten vil seriøst drøfte budget 23 med de øvrige partier og arbejde for en borgerrådgiver," fortæller gruppeformand Peter Mikkelsen.

Forhandlingerne om næste års budget er i gang, og Kommunalbestyrelsen skal førstebehandle budgetforslaget til september.