DEBAT: Bæredygtig udvikling og ligestilling mellem kønnene – er vi mon godt på vej?

Af Birgitte Glifberg (S), medlem af Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

DEBAT: Bæredygtig udvikling og ligestilling mellem kønnene – er vi mon godt på vej?

Det lover godt, at danske erhvervsorganisationer nu også bidrager aktivt til, at vi får en høj kønsbalance – også i bestyrelseslokalerne.

19 procent af alle bestyrelsesmedlemmer i dansk erhvervsliv er kvinder. Det tal skal være 40 procent i 2030, mener DI i disse dage.

Landets største erhvervsorganisation vil hjælpe virksomhederne ved at skabe en database, hvor virksomhederne kan finde egnede kvinder til bestyrelser.

Hvis det står til DI skal de danske bestyrelser have 1.500 flere kvindelige bestyrelsesmedlemmer, når kalenderen rammer september 2024.

Det lover godt, at danske erhvervsorganisationer nu også bidrager aktivt til, at vi får en høj kønsbalance – også i bestyrelseslokalerne.

FN’s Verdensmål #5Ligestilling fokuserer på at opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder.

Dette er også en opgave for arbejdsfællesskabet på vores arbejdspladser, for at vi sammen lykkes bedst muligt.

I Rødovre Kommune skrev vi historie ved sidste kommunalvalg 16.november 2021. 10 kvinder og 9 mænd fik det ærefulde tillidshverv at være repræsentanter for byens borgere for perioden 2022-2025 i Kommunalbestyrelsen i Rødovre, og vi fik også Rødovres første kvindelige borgmester Britt Jensen.

Så vi har en rigtig fin og høj kønsbalance i den øverste politiske ledelse i kommunen, hvilket jeg er rigtig glad for og stolt over.

Det kalder på fortsat politisk fokus på ligestilling, inklusion og diversitet, og vi sammen står på skuldrene af den høje kønsbalance, vi fik i Rødovre ved sidste kommunalvalg. Sådan skal det også være ved de kommende kommunalvalg.

I Rødovre går vi forrest og vise veje – også når det handler om ligestilling, diversitet og inklusion.

Vi har snart 8.marts, som er kvindernes internationale kampdag. Det ER en vigtig dag – ligesom resten af årets dage er vigtige, når vi arbejder for reel ligestilling mellem kønnene.

Det her er ikke kun en kvindesag men en fælles sag for både kvinder og mænd i alle aldre, som vi skal løse i fællesskab. Det handler om retfærdighed og lighed mellem mennesker uanset køn.

Så når Jobcenter og virksomhederne i Rødovre fx skal hjælpe hinanden, så lad os også der tænke i horisontal høj kønsbalance og få flere mandsdominerede virksomheder til at tage kvindelige lærlinge ind hos dem.

Hvad kan vi sammen gøre, for at det bliver attraktivt at gå nye veje for de unge? og at de også søger uddannelser, hvor vi ved, der er få kvinder fx STEM?

Vi skal have flere unge mænd til at tage en uddannelse som sygeplejerske eller SoSu-assistent for også her at få en bedre kønsbalance til gavn og glæde for borgeren og arbejdsfællesskabet, men også fordi vi står med voldsomme rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer, hvis vi gør det, vi plejer.

På mikroniveau bør vi også have opmærksomhed. Vi skal understøtte, at flere piger og kvinder bliver en del af bevægelses- og idrætslivet i byen.

Når vi renoverer og bygger nyt, bør toiletter kunne benyttes af alle – både piger/kvinder og drenge/mænd. Vi ved, at piger/kvinder har behov for at lade vandet oftere, så det er faktisk uretfærdigt, at kvinder skal stå og vente længere i køen end mænd, bare fordi der er denne opdeling af toiletter for henholdsvis kvinder og mænd.

Byggeri handler derfor også om ligestilling. Ligesom vi ved, at inspiration, forskning og data både fra kvinder og mænd understøtter, at vores børn og unge står bedre stillet, når det gælder ligestilling, inklusion og diversitet – både nu og i fremtiden.

Hvad synes du, vi sammen skal gøre for at få en bæredygtig udvikling og ligestilling mellem kønnene?