DEBAT: Affaldsgebyret når nye højder

Siden Rødovre Kommune i 2013 indførte den nuværende affaldsordning er det samlede årlige gebyr for en villaejer steget med 75 procent eller næsten 2.000 kroner, og løber i 2023 op i 4.570 kroner. Med de sidste års stigningstakter på op til 10 procent kan man spørge, hvor skal det ende?

Skal drage stordriftsfordele af vigtigt affaldsselskab

“Med de sidste års stigningstakter på op til 10 procent kan man spørge, hvor skal det ende,” spørger Mogens Brauer i dette debatindlæg

Foto: Kenn Thomsen

Af Mogens Brauer, medlem af Teknik og Miljøudvalget, Det Konservative Folkeparti

Det sidste nøk op var regeringens påbud om indsamling af drikkekartoner, som i Rødovre lægges i plastaffaldet, hvilket koster 95 kroner ekstra pr. husstand.

I Teknik- og Miljøudvalget har vi besluttet, at opgaven bedst løses ved at sætte tømningsfrekvensen op. Der skal så indkøbes en ekstra el-skraldebil og hyres yderligere personale med mere.

Ikke fordi der ikke skal affaldssorteres, da vi alle har en forpligtigelse over for miljøet, og det at kunne genbruge så meget som muligt. Først skal det lige slås fast, at hele affaldsområdet er takstfinansieret og finansieres via affaldsgebyrerne. Området skal hvile i sig selv, hvilket betyder, at over- og underskud løbende indarbejdes i taksterne, og ikke kan overføres til det skattefinansierede område. Det vil sige, at et eventuelt overskud ved salg af det sorterede affald skal fratrækkes, men det er desværre ikke en overskudsforretning. Det koster for eksempel kommunen ca. 3.500 kroner pr. ton at bortskaffe borgernes husstandssorterede plastaffald.

Men det påvirker også gebyret, hvilke lokalpolitiske beslutninger der træffes.

Konservative har stemt nej til hjemtagelsen af hele affaldsordningen med indkøb af hundedyre el-skraldebiler uden afprøvning af markedskræfterne.

Ligeledes Affaldsplanen 2022 – 2033, som trods gode intentioner, indeholder stærkt tvivlsomme og fordyrende påfund, som opstilling af ombyggede skibscontainere til genbrugshuse i det offentlige rum. Udlån af æblemostere, flishuggere, cykel- og biltrailere skal åbenbart også være en kommunal kerneopgave. Det statslige påbud om opstilling af genbrugstelt skulle partout betjenes af en kommunal ansat, hvor andre kommuner lader de frivillige stå for salg og indtjening.

Selv om affaldsgebyret hviler i sig selv virker størrelsen som en yderligere skat i en kommune med høj udskrivning af personskat og grundskyld. Derfor bør alle vedtagne planer nøje genovervejes og især i en sparetid. Der er absolut ingen grund til yderligere oppustning af affaldsgebyrerne. Det vil vi konservative følge tæt op på.