Udvalgte daginstitutioner og dagplejere får adgang til hundredvis af nye bøger

Nyskabelse: Ringsted Bibliotek har fået tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsens Bogglad-pulje til at lancere to nye projekter, der skal etablere bogsamlinger og skabe læseglæde hos børn i alderen 0-6 år i den kommunale dagpleje samt i to børnehaver.