Udvalg vil føre øget tilsyn med hjemmepleje

Foto: Peter Andersen, Sophus Zarrs Soelberg
Holbæk/Margit.Holbækhus-Valgartikel om ældre.Foto:PETER ANDERSEN.
Holbæk/Margit.Holbækhus-Valgartikel om ældre.Foto:PETER ANDERSEN.

I kølvandet på flere kedelige læserbreve om tilstanden i kommunens hjemmepleje, samt en ny tilsynsrapport, der blandt andet peger på, at hjemmeplejen i Ringsted er »tilfredstillende«, anbefaler Ældre- og Genoptræningsudvalget nu, at tilsynet med kommunens hjemmepleje udvides til også at omfatte aftenbesøg, hvilket ikke har været en del af tilsynet tidligere.

– Vi bliver nødt til at udvide tilsynet til også at gælde aftenbesøg, så vi kan se, hvad der foregår, siger Benny Christensen (S), der er formand for Ældre- og Genoptræningsudvalget i Ringsted Kommune.

Tilsynsrapporten vurderer Ringsteds hjemmepleje som værende »tilfredsstillende«, hvilket er en gennemsnitlig vurdering, der gives, når forholdene i hjemmeplejen kan karakteriseres som tilstrækkelige, og hvor der er konstateret flere mangler, som vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats.

Samtidig er der flere kritikpunkter i tilsynsrapporten, der hæfter sig til hjemmeplejens aftenbesøg.

I løbet af denne uge har DAGBLADET bragt læserbreve, hvor borgere beretter om dårlige oplevelser med hjemmeplejen.

Oplevelser, der blandt andet har fundet sted i aften- og nattetimerne.

To borgere fortalte eksempelvis, at deres mor ikke kan få hjælp til at komme på toilettet om natten, og at hjemmeplejen ikke kommer til tiden, hvilket giver udfordringer i forbindelse med medicinering.

– Spørgsmålet er, om tilsynet er godt nok, lyder det nu fra Benny Christensen.

– Det er gennem tilsynet, at vi får vores input i udvalgene, men vi skal også lytte til borgerne. Når vi hører de dårlige historier, og tilsynet viser, at plejen er tilfredsstillende, så må vi se nærmere på sagen. De, som laver tilsynene, er der jo kun én formiddag, og der kan ske meget på årets andre 365 dage, lyder det fra udvalgsformand Benny Christensen.

Netartiklen her er en forkortet version af en artikel, der blev bragt i DAGBLADET Ringsted den 22. december.

Du kan købe adgang til at læse hele artiklen om det nye tiltag – og resten af dagens avis – på dette link:

http://sn.dk/modules/sn/flow_page_buy