Tyvene holdt vistnok fri

Foto: Lars Skov, Anne Wandahl