Succes: Ringsted-model gavner borgerne

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd har evalueret forløb i hjemmeplejen i Ringsted Kommune.

En ny organisering af hjemmeplejen i Ringsted er netop blevet evalueret af VIVE.

Foto: Kristian Jørgensen

Ringsted Kommune har sammen med fem andre kommuner været med i projektet “Nærhed i omsorg".

Formålet har været at styrke det arbejde, der foregår med udvikling af ældreområdet i de danske kommuner, bl.a. efter inspiration fra den nederlandske Buurtzorg-model.

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) har evalueret forløbet i de seks kommuner og udgivet en rapport.

Rapporten konkluderer blandt andet, at Ringsted Kommune med forløbet har udviklet en model, hvor tre små dagteams og ét aftenteam i hjemmeplejen dækker ét område med fast tilknyttede sygeplejersker, visitatorer og terapeuter. De små teams i hjemmeplejen planlægger selv deres vagter.

Personalet har dermed god mulighed for at få indflydelse på deres ruteplaner.

Lederen af hjemmeplejen i Ringsted, Camilla Hove Lund , fortæller, at den nye Ringsted-model gavner borgerne. Foto: Thomas Olsen

Sygeplejerske: Unikt fællesskab

Derudover bliver det bemærket, at det har været en stor frihed for medarbejderne at have indflydelse på rute- og vagtplanlægning.

Det tværfaglige samarbejde er blevet mere nært, der bliver lyttet mere til hinanden, og der er en større forståelse for hinanden på tværs af faggrupper og dag- og aftenteams.

En sygeplejerske fortæller, at der er kommet et unikt fællesskab, hvor alle har stort udbytte af hinanden i opgaveløsningen, og der er gensidig hjælp at hente.

Der er gennemført individuelle samtaler med alle de borgere, der er tilknyttet de mindre teams, hvor deres oplevelser og ønsker til hjælpen er afdækket. Ligeledes er der startet en praksis med opstartsmøder for nye borgere.

Tilfredse borgere

Erfaringen er, at de fleste borgere er tilfredse og ikke har væsentlige ønsker til ændringer. Borgere og pårørende udtrykker desuden stor tilfredshed med at blive involveret, og oplevelsen er at møderne giver et godt afsæt for samarbejdet.

Hjemmeplejen er i nu gang med at tage erfaringerne fra udviklingsforløbet og indføre selvkørende teams i hele Hjemmeplejen.

– Det har været vigtigt for os, at det var medarbejdernes ønsker til forandringer, som var styrende i udviklingsforløbet. Derfor har vi lagt meget ud til de enkelte teams, der selv har besluttet, hvad der har været vigtigt for dem. Når man selv har indflydelse giver det også noget glæde, og det giver en større fleksibilitet, at medarbejderne selv har indflydelse på, hvornår de skal på arbejde, og hvornår de har fri, siger Camilla Hove Lund, leder af hjemmeplejen i Ringsted Kommune i en pressemeddelelse.

Hun fortsætter:

– Borgerne har oplevet, at de oftere får besøg af den eller de samme hjemmeplejere. Og når vi i Hjemmeplejen holder møde om den enkelte borger, får vi nu et endnu bredere blik på den enkelte borgeres sag, og vi kan give borgerne en større fleksibilitet, så det i endnu højere grad også passer til deres ønsker og behov i hverdagen. Det gavner helt klart borgeren, at vi gør det på den her måde.

Lokalteamet, der blev oprettet, bestod af 16 medarbejdere fra hjemmeplejen med fast tilknyttede sygeplejersker.

Gruppen tager afsæt i de medarbejdere, der i forvejen hørte til området, og som i forvejen hørte under den projektansvarlige leder.

Der blev desuden tilknyttet en fast rehabiliteringsterapeut til teamet for at sikre gode relationer mellem teamets medlemmer, og at deres kendskab til borgerne også bliver et aktiv.

Afsættet i de eksisterende medarbejdere var begrundet i et ønske om, at de løsninger, der udvikles fra starten, er realistiske i det omfang, de på sigt skal implementeres i organisationen som helhed.

Kilde: VIVE